Joker-portada-1100x618

Joker: reír para no llorar

El humor es subjetivo, el dolor es universal. Del dolor se gestó la compleja arquitectura del Joker, figura a la que [...]
11/10/2019